Sinnesro Massage ch Floating

Sinnesro Massage och Floating 30 min avslapna de massage med blandademassagetekniker för att släppa på spänningar . Behandlingen anpassas efter din önskemål.Ingår även floating där du flyteri en stor tank med 34,8 °C saltvatten med syfte att reducira kroppens...

Floating

Floating Floating innebär att du flyter i en stor tank med 34,8 gradigt saltvatten. Effektivt mot långvarig stressrelaterad smärta, depression eller ångest.  Under en floating session så sjunker nivån av stresshormoner, och även efter flytbehandlingen. Behandlingen...